Điều Khoản và Điều Kiện

Chào mừng bạn đến với 89decor.com. Trang web này được điều hành bởi Trần Minh Trí. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các nội dung, hình ảnh, và tài nguyên trên trang web này là tài sản của Trần Minh Trí hoặc các bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật về sở hữu trí tuệ khác. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng một cách khác mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu là không được phép.

2. Sử Dụng Trang Web

Khi sử dụng trang web, bạn đồng ý không thực hiện các hành động gây hại đến trang web hoặc làm ảnh hưởng đến khả năng của người dùng khác để truy cập và sử dụng trang web.

3. Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn chỉ khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó một cách tự nguyện thông qua các biểu mẫu trên trang web hoặc qua các phương tiện khác. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

4. Thay Đổi và Cập Nhật

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng liên tục của bạn sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

5. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].